Zadzwoń

W dobie ekspansywnego rozwoju gospodarczego, istotnym z punktu widzenia partnerstwa biznesowego zarówno dla przedsiębiorców jak i w konsekwencji dla konsumentów na wolnym rynku, jest uczciwa konkurencja. Dążenie jednak do wspólnego celu gospodarczego w ramach jednego rynku rodzi zagrożenia działań sprzecznych z prawem.

Na gruncie przepisów polskiego prawa, problematyka związana z czynami nieuczciwej konkurencji jest w szczególności przedmiotem regulacji Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z nią, z czynem nieuczciwej konkurencji mamy do czynienia, kiedy określone działanie:

  • jest sprzeczne z dobrymi obyczajami,
  • zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy,
  • zagraża lub narusza interes klienta.

W ramach świadczonych usług ARCANUS GROUP ROBERT LIPKE, przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza możliwości i metod oferuje Państwu realizację przedsięwzięć zapobiegających praktykom niezgodnym z prawem poprzez:

  • ustalanie danych firm lub osób zajmujących się produkcją, dystrybucją oraz marketingiem kwestionowanych produktów a także miejsc prowadzenia procederu,
  • zdobywanie dowodów z wykorzystaniem technik operacyjnych,
  • zapewnienie obsługi prawnej przy wnoszeniu powództwa w sprawach karnych i cywilnych związanych z naruszeniem ochrony znaku towarowego przez kancelarie adwokackie współpracujące z Agencją,
  • odzysk strat poniesionych w wyniku działalności grup przestępczych naruszających prawa do ochrony znaku towarowego.

ARCANUS GROUP ROBERT LIPKE realizując przedsięwzięcia związane ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji i ochrony znaków towarowych gwarantuje pełen profesjonalizm a także pomoc prawną współpracujących renomowanych kancelarii adwokackich.

Potrzebujesz detektywa?

Czynności detektywistyczne podejmujemy na obszarze całego kraju i Europy. Współpracujemy z uznanymi w Polsce kancelariami adwokackimi a także detektywami w wielu państwach świata.