Zadzwoń
Detektyw Częstochowa

Detektyw Częstochowa

ROBERT LIPKE

Sprawdź ofertę
Detektyw

O nas

Detektyw Częstochowa Dyskrecja
Detektyw Częstochowa Skuteczność
Detektyw Częstochowa Profesjonalizm
Detektyw Częstochowa Doświadczenie

Działamy nie tylko na terenie Częstochowy i województwa śląskiego.

Czynności detektywistyczne podejmujemy na obszarze całego kraju i Europy. Współpracujemy z uznanymi w Polsce kancelariami adwokackimi a także detektywami w wielu państwach świata.

Posiadana wiedza i doświadczenie są gwarancją starannego i rzetelnego świadczenia naszych usług.

Numer w rejestrze regulowanej działalności detektywistycznej MSWiA - 37/2013
Numer licencji detektywa wydanej przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji - 005354

Detektyw Częstochowa Detektyw Częstochowa

Detektyw Częstochowa

Zobacz w jakich sprawach mozemy Ci pomóc

Prywatny detektyw Częstochowa Robert Lipke adresuje swoje usługi zarówno do osób indywidualnych jak i rodzin czy członków związków partnerskich, gwarantując przy tym pełną anonimowość i dyskrecję swoim Zleceniodawcom. W ramach szerokiego spektrum usług świadczonych przez prywatnego detektywa Roberta Lipke, profesjonalnie wykorzystującego najbardziej zaawansowane metody stanowiące kombinację wielu technik z zakresu pracy operacyjnej dostosowanych do m.in. psychologicznych cech podmiotu wobec którego inicjowane są działania, znajdziemy także te podstawowe, które niejednokrotnie są niezbędne do wdrożenia w początkowej fazie realizacji.

Detektyw Częstochowa Robert Lipke zajmuje się prowadzeniem obserwacji umożliwiającej wstępną weryfikację hipotez zakładanych przez Zleceniodawcę ale niejednokrotnie także umożliwiającej pozyskanie dowodów mających determinujący wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie w konkretnej sprawie, prowadzeniem wywiadów w tym środowiskowych zarówno w sprawach rodzinnych czy innych cywilnych jak i karnych, wdrażaniem i prowadzeniem poszukiwań zarówno osób jak i rzeczy, dokonywaniem wszelkiego rodzaju ustaleń w tym dotyczących osób, źródeł dochodu czy majątkowych i wielu innych przedsięwzięć warunkowanych potrzebami Zleceniodawców.

Niezbędnym pozostaje wskazać, iż detektyw Częstochowa Robert Lipke, wykorzystując w swojej pracy niejednokrotnie niestandardowe metody wspierane najnowocześniejszymi osiągnięciami techniki, zawsze działa w zgodzie z przepisami obowiązującego prawa i etyki zawodowej a zgromadzony i przekazany Zleceniodawcy materiał stanowiący efekt działań detektywistycznych jest zawsze rzetelny, wyczerpujący i wyłącznie prawdziwy, mogący stanowić dowód w sprawach cywilnych i karnych bądź przed organami administracji.

OFERTA INDYWIDUALNA


Biuro Detektywistyczne Częstochowa

Sprawdź, co możemy zrobić dla Twojego biznesu

Detektyw Częstochowa Robert Lipke, w szerokim zakresie przedmiotowym, świadczy usługi dla firm w sprawach związanych ze stosunkami gospodarczymi.

W ramach podejmowanych działań, których potrzeba uprzednio konsultowana wydaje się być najbardziej istotna z punktu widzenia naszych Zleceniodawców, detektyw Robert Lipke zajmuje się prowadzeniem śledztw gospodarczych w tym ustalaniem powiązań osobowo – kapitałowych zapobiegających wrogim przejęciom czy fraudom, ustalaniem stanu majątkowego podmiotów gospodarczych w celu oceny m.in. kondycji finansowej czy wiarygodności w relacjach gospodarczych, zapobieganiem i wykrywaniem nieuczciwej konkurencji, ochroną marki, wszechstronną weryfikacją kontrahentów biznesowych m.in. w aspekcie wiarygodności płatniczych.

Detektyw Częstochowa Robert Lipke świadczy także usługi w zakresie sprawdzeń potencjalnych bądź będących już zatrudnionymi pracowników realizujących strategiczne zadania w firmach, weryfikacji kompetencji pracowniczych, weryfikacji szkód i zdarzeń odszkodowawczych będących przedmiotem roszczeń, prowadzenia audytów wewnętrznych połączonych z analizami strategicznymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa biznesu i usprawnienia procesów a także inne, do zapoznania z którymi serdecznie zapraszamy na stronie internetowej i w bezpośredniej rozmowie.

OFERTA BIZNESOWA

Potrzebujesz detektywa?

Czynności detektywistyczne podejmujemy na obszarze całego kraju i Europy. Współpracujemy z uznanymi w Polsce kancelariami adwokackimi a także detektywami w wielu państwach świata.