Szybki kontakt

ARCANUS GROUP ROBERT LIPKE

e-mail: arcanus@agencja-arcanus.pl
tel. +48 / 793 - 100 - 505

Działamy nie tylko na terenie Częstochowy i województwa śląskiego.

Czynności detektywistyczne podejmujemy na obszarze całego kraju i Europy. Współpracujemy z uznanymi w Polsce kancelariami adwokackimi a także detektywami w wielu państwach świata.

Posiadana wiedza i doświadczenie są gwarancją starannego i rzetelnego świadczenia naszych usług.

bezpieczeństwo biznesu

Bezpieczeństwo biznesu jest częścią zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem zawartym we wszystkich jego działaniach. Priorytetowym celem tworzonego sytemu bezpieczeństwa przez ekspertów ARCANUS GROUP jest ochrona interesów przedsiębiorców zarówno w prawnych stosunkach gospodarczych z innymi partnerami biznesowymi jak i przed nieuczciwymi konkurentami wykorzystującymi dezinformację i szpiegostwo gospodarcze – określając ich mianem otoczenia zewnętrznego firmy a także w relacjach z zatrudnionymi pracownikami w aspekcie ich bezpieczeństwa personalnego i zawodowego czy lojalności i uczciwości wobec zatrudniającego przedsiębiorcy bądź interesów korporacji. Zajmujemy się między innymi wywiadem gospodarczym, ochroną osób i mienia a także wykrywaniem podsłuchów. Czytaj więcej

klient indywidualny

Zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym każdego z Nas informacja jest towarem bezcennym choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Prawdziwa i szeroka informacja stanowi podstawowy atrybut życia współczesnego człowieka bez której funkcjonowanie w skomplikowanej rzeczywistości pełnej niejasnych relacji i powiązań oraz zawiłych procedur prawnych czyni w wielu sytuacjach osiagnięcie zamierzonego celu niemożliwym. Wzrost świadomości znaczenia informacji powoduje w Nas zmiany w sferze emocjonalnej, intelektualnej i społecznej umożliwiające właściwą diagnozę stanu faktycznego, kształtowanie postaw, prewencję indywidualną i eliminację istniejących zagrożeń. Zajmujemy się między innymi poszukiwaniem osób i mienia oraz sprawami rodzinnymi. Czytaj więcej

Szybki kontakt

ARCANUS GROUP ROBERT LIPKE

ul. PUŁASKIEGO 25 lok. 308
42-217 CZĘSTOCHOWA
tel. +48 / 793 – 100 - 505
e-mail: arcanus@agencja-arcanus.pl