Zadzwoń

Jedną z wielu usług świadczonych przez prywatnego detektywa Częstochowa Roberta Lipke jest sprawne i kompleksowe przeprowadzenie i sporządzenie w formie sprawozdania wywiadu środowiskowego w zakresie pozostającym w kręgu Państwa zainteresowań.

Wywiad środowiskowy w zależności od celu, obszaru wiedzy niezbędnej do pozyskania a także otoczenia w jakim jest realizowany może mieć jawny charakter bezpośredni lub pośredni bądź także legendowanej, odpowiednio ukierunkowanej rozmowy. Przedmiotem prowadzonego wywiadu może być zgromadzenie wiedzy dotyczącej między innymi:

  • stanu majątkowego, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,
  • kontaktów towarzyskich i zawodowych,
  • stosunków rodzinnych,
  • wykształcenia i doświadczenia zawodowego,
  • miejsca zamieszkania i pracy, opinii w tych środowiskach,
  • przeszłości osób,
  • inne w zależności od Państwa oczekiwań.

Potrzebujesz detektywa?

Czynności detektywistyczne podejmujemy na obszarze całego kraju i Europy. Współpracujemy z uznanymi w Polsce kancelariami adwokackimi a także detektywami w wielu państwach świata.