wywiad-srodowiskowy

Szybki kontakt

ARCANUS GROUP ROBERT LIPKE

e-mail: arcanus@agencja-arcanus.pl
tel. +48 793 100 505

Działamy nie tylko na terenie Częstochowy i województwa śląskiego.

Czynności detektywistyczne podejmujemy na obszarze całego kraju i Europy. Współpracujemy z uznanymi w Polsce kancelariami adwokackimi a także detektywami w wielu państwach świata.

Posiadana wiedza i doświadczenie są gwarancją starannego i rzetelnego świadczenia naszych usług.


Zadzwoń

Wywiad środowiskowy

Jedną z wielu usług świadczonych przez ARCANUS GROUP jest sprawne i kompleksowe przeprowadzenie i sporządzenie w formie sprawozdania wywiadu środowiskowego w zakresie pozostającym w kręgu Państwa zainteresowań. Wywiad środowiskowy w zależności od celu, obszaru wiedzy niezbędnej do pozyskania a także otoczenia w jakim jest realizowany może mieć jawny charakter bezpośredni lub pośredni bądź legendowanej, odpowiednio ukierunkowanej rozmowy. Przedmiotem prowadzonego wywiadu może być zgromadzenie wiedzy dotyczącej między innymi:

  • stanu majątkowego, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,
  • kontaktów towarzyskich i zawodowych,
  • stosunków rodzinnych,
  • wykształcenia i doświadczenia zawodowego,
  • miejsca zamieszkania i pracy, opinii w tych środowiskach,
  • przeszłości osób,
  • inne w zależności od Państwa oczekiwań.

Szybki kontakt2

ARCANUS GROUP ROBERT LIPKE

ul. PUŁASKIEGO 25 lok. 308
42-217 CZĘSTOCHOWA
e-mail: arcanus@agencja-arcanus.pl
tel. +48 793 100 505

Zadzwoń