wywiad-gospodarczy

Szybki kontakt

ARCANUS GROUP ROBERT LIPKE

e-mail: arcanus@agencja-arcanus.pl
tel. +48 793 100 505

Działamy nie tylko na terenie Częstochowy i województwa śląskiego.

Czynności detektywistyczne podejmujemy na obszarze całego kraju i Europy. Współpracujemy z uznanymi w Polsce kancelariami adwokackimi a także detektywami w wielu państwach świata.

Posiadana wiedza i doświadczenie są gwarancją starannego i rzetelnego świadczenia naszych usług.


Zadzwoń

Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy jest pozyskiwaniem informacji z zakresu obrotu gospodarczego dotyczących sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw, sprawdzaniem wiarygodności i wypłacalności partnera w interesach.

ARCANUS GROUP ROBERT LIPKE na zlecenie przygotowuje raporty gospodarcze w formie sprawozdań, których celem jest zminimalizowanie ryzyka związanego ze współpracą z niesolidnym przedsiębiorcą. Przedmiotowe raporty w zależności od Państwa oczekiwań mogą zawierać wywiady gospodarcze konkurencyjne, przemysłowe lub technologiczne oraz być prowadzone w formie systematycznej lub każdorazowo ukierunkowanej i przyjmować postać:

 • sprawozdania rejestrowego, w którym znajdziecie Państwo:
  1. dane rejestrowe firmy,
  2. dane teleadresowe,
  3. formę prawną,
  4. kapitał zakładowy, nieruchomości
  5. strukturę własności,
  6. prawo reprezentacji,
  7. kierownictwo,
  8. przedmiot działalności,
  9. powiązania kapitałowo-osobowe,
  10. sprawozdania finansowe złożone do KRS, fotokopie i odpisy
 • sprawozdania zupełnego, w którym znajdziecie Państwo dane zawarte w sprawozdaniu rejestrowym a ponadto:
  1. informacje o sytuacji finansowej badanej firmy (w przypadku dostępności danych),
  2. powiązane, kierunki importu i eksportu, inwestycje rozpoczęte, itd.
  3. dokumentację fotograficzną i opisową siedziby firmy,
  4. informacje z wywiadów z pracownikami i kontrahentami na temat opinii i rzetelności płatniczej,
  5. badanie konkurencji przedsiębiorstwa będącego w Państwa zainteresowaniu między innymi z wykorzystaniem techniki Mystery Client.

Szybki kontakt2

ARCANUS GROUP ROBERT LIPKE

ul. PUŁASKIEGO 25 lok. 308
42-217 CZĘSTOCHOWA
e-mail: arcanus@agencja-arcanus.pl
tel. +48 793 100 505

Zadzwoń