Zadzwoń

Wywiad gospodarczy jest pozyskiwaniem informacji z zakresu obrotu gospodarczego dotyczących sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw, sprawdzaniem wiarygodności i wypłacalności partnera w interesach.

Prywatny detektyw Częstochowa na zlecenie przygotowuje raporty gospodarcze w formie sprawozdań, których celem jest zminimalizowanie ryzyka związanego ze współpracą z niesolidnym przedsiębiorcą. Przedmiotowe raporty w zależności od Państwa oczekiwań mogą zawierać wywiady gospodarcze konkurencyjne, przemysłowe lub technologiczne oraz być prowadzone w formie systematycznej lub każdorazowo ukierunkowanej i przyjmować postać:

 • sprawozdania rejestrowego, w którym znajdziecie Państwo:
  • dane rejestrowe firmy,
  • dane teleadresowe,
  • formę prawną,
  • kapitał zakładowy, nieruchomości
  • strukturę własności,
  • prawo reprezentacji,
  • kierownictwo,
  • przedmiot działalności,
  • powiązania kapitałowo-osobowe,
  • sprawozdania finansowe złożone do KRS, fotokopie i odpisy
 • sprawozdania zupełnego, w którym znajdziecie Państwo dane zawarte w sprawozdaniu rejestrowym a ponadto:
  • informacje o sytuacji finansowej badanej firmy (w przypadku dostępności danych),
  • powiązane, kierunki importu i eksportu, inwestycje rozpoczęte, itd.
  • dokumentację fotograficzną i opisową siedziby firmy,
  • informacje z wywiadów z pracownikami i kontrahentami na temat opinii i rzetelności płatniczej,
  • badanie konkurencji przedsiębiorstwa będącego w Państwa zainteresowaniu między innymi z wykorzystaniem techniki Mystery Client.

Potrzebujesz detektywa?

Czynności detektywistyczne podejmujemy na obszarze całego kraju i Europy. Współpracujemy z uznanymi w Polsce kancelariami adwokackimi a także detektywami w wielu państwach świata.