obserwacja

Szybki kontakt

ARCANUS GROUP ROBERT LIPKE

e-mail: arcanus@agencja-arcanus.pl
tel. +48 793 100 505

Działamy nie tylko na terenie Częstochowy i województwa śląskiego.

Czynności detektywistyczne podejmujemy na obszarze całego kraju i Europy. Współpracujemy z uznanymi w Polsce kancelariami adwokackimi a także detektywami w wielu państwach świata.

Posiadana wiedza i doświadczenie są gwarancją starannego i rzetelnego świadczenia naszych usług.


Zadzwoń

Ochrona prywatności

W życiu każdego człowieka najważniejszą potrzebę stanowi bezpieczeństwo. Obszary bezpieczeństwa osobistego stanowią spójną całość a ograniczanie ich lub ingerencja w nie, jeżeli nie posiadają umocowania w przepisach obowiązującego prawa i w sposób w nich określony, jest bezprawna. Prawo do prywatności - right to privacy zaliczane jest do podstawowych praw i wolności obywatela a na jego straży stoją Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Konstytucja RP .

W przypadku kiedy będziecie Państwo zaniepokojeni działaniem lub podejrzeniem działania osób trzecich lub prywatnych przedsiębiorców na Waszą szkodę, w sposób ingerujący w Państwa prywatność, doświadczeni eksperci ARCANUS GROUP wyposażeni w niezbędną wiedzę i środki zadbają o Wasze bezpieczeństwo, zweryfikują realność zagrożenia i podejmą w Państwa imieniu niezwłocznie przedsięwzięcia zmierzające do zapobieżenia ich negatywnym skutkom.

ARCANUS GROUP ROBERT LIPKE realizując przedsięwzięcia związane z ochroną prywatności gwarantuje pełen profesjonalizm a także pomoc prawną współpracujących renomowanych kancelarii adwokackich.

Szybki kontakt2

ARCANUS GROUP ROBERT LIPKE

ul. PUŁASKIEGO 25 lok. 308
42-217 CZĘSTOCHOWA
e-mail: arcanus@agencja-arcanus.pl
tel. +48 793 100 505

Zadzwoń