Zadzwoń

W życiu każdego człowieka najważniejszą potrzebę stanowi bezpieczeństwo. Obszary bezpieczeństwa osobistego stanowią spójną całość a ograniczanie ich lub ingerencja w nie, jeżeli nie posiadają umocowania w przepisach obowiązującego prawa i w sposób w nich określony, jest bezprawna!

Prawo do prywatności – right to privacy, zaliczane jest do podstawowych praw i wolności obywatela a na jego straży stoją Konstytucja RP i Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

W przypadku kiedy będziecie Państwo zaniepokojeni działaniem lub podejrzeniem działania osób trzecich lub prywatnych przedsiębiorców na Waszą szkodę, w sposób ingerujący w Państwa prywatność, jako doświadczeni eksperci wyposażeni w niezbędną wiedzę i środki zadbamy o Wasze bezpieczeństwo, zweryfikujemy realność zagrożenia i podejmiemy w Państwa imieniu niezwłocznie przedsięwzięcia zmierzające do zapobieżenia ich negatywnym skutkom.

Prywatny detektyw Częstochowa Robert Lipke, realizując przedsięwzięcia związane z ochroną prywatności gwarantuje pełen profesjonalizm a także pomoc prawną współpracujących renomowanych kancelarii adwokackich.

Potrzebujesz detektywa?

Czynności detektywistyczne podejmujemy na obszarze całego kraju i Europy. Współpracujemy z uznanymi w Polsce kancelariami adwokackimi a także detektywami w wielu państwach świata.