slajd

Szybki kontakt

ARCANUS GROUP ROBERT LIPKE

e-mail: arcanus@agencja-arcanus.pl
tel. +48 793 100 505

Działamy nie tylko na terenie Częstochowy i województwa śląskiego.

Czynności detektywistyczne podejmujemy na obszarze całego kraju i Europy. Współpracujemy z uznanymi w Polsce kancelariami adwokackimi a także detektywami w wielu państwach świata.

Posiadana wiedza i doświadczenie są gwarancją starannego i rzetelnego świadczenia naszych usług.


Zadzwoń

Osoby prywatne

Zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym każdego z Nas informacja jest towarem bezcennym choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Prawdziwa i szeroka informacja stanowi podstawowy atrybut życia współczesnego człowieka, bez której funkcjonowanie w skomplikowanej rzeczywistości pełnej niejasnych relacji i powiązań oraz zawiłych procedur prawnych czyni w wielu sytuacjach osiągnięcie zamierzonego celu niemożliwym. Wzrost świadomości znaczenia informacji powoduje w Nas zmiany w sferze emocjonalnej, intelektualnej i społecznej umożliwiające właściwą diagnozę stanu faktycznego, kształtowanie postaw, prewencję indywidualną i eliminację istniejących zagrożeń.

Zapewnienie bezpieczeństwa dla siebie samego oraz osób nam najbliższych stanowi podstawową wartość bytu każdego człowieka a realizowane z zaangażowaniem prawnie dostępnych środków i metod przy wykorzystaniu szerokiego spektrum możliwości jakimi dysponuje ARCANUS GROUP ROBERT LIPKE umożliwia gromadzenie dowodów, nie narażając na ewentualne zagrożenia.

Adresatem usług świadczonych przez Naszą Agencję są klienci indywidualni – osoby prywatne, którym zapewniamy pełną dyskrecję i anonimowość przy zachowaniu sumienności, rzetelności oraz pełnego zaangażowania w realizacji zleconych zadań, gwarantując jednocześnie skuteczność i wysoki poziom profesjonalizmu. Detektywi naszej firmy to byli oficerowie Centralnego Biura Śledczego i innych jednostek Policji, CBA i ABW, którzy kontynuując swoją pasję realizują zlecone zadania z wykorzystaniem doświadczenia nabytego w dotychczasowej służbie.

Usługi detektywistyczne to czynności, polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresie niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

  • w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych,
  • w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:
    1. wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,
    2. bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową,
  • sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,
  • poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
  • poszukiwanie mienia,
  • zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

Uwzględniając fakt, iż katalog wskazanych wyżej czynności zawartych w ustawie o usługach detektywistycznych nie ma charakteru zamkniętego, przedmiotem usług ARCANUS GROUP realizowanych na podstawie zawartej umowy ze zleceniodawcą, w formie i w zakresie niezastrzeżonym dla organów i instytucji państwowych, mogą być wszelkie inne czynność polegające na uzyskiwaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach nie wymienione w katalogu. Zleceniodawcą gromadzenia informacji może być przedsiębiorca lub inny podmiot, który nie posiada statusu przedsiębiorcy - osoba fizyczna, jak również instytucje i organy publiczne.

Szybki kontakt2

ARCANUS GROUP ROBERT LIPKE

ul. PUŁASKIEGO 25 lok. 308
42-217 CZĘSTOCHOWA
e-mail: arcanus@agencja-arcanus.pl
tel. +48 793 100 505

Zadzwoń