Zadzwoń

Zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym każdego z Nas informacja jest towarem bezcennym choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Prawdziwa informacja stanowi podstawowy atrybut życia współczesnego człowieka, bez której funkcjonowanie w skomplikowanej rzeczywistości pełnej niejasnych relacji i powiązań oraz zawiłych procedur prawnych czyni w wielu sytuacjach osiągnięcie zamierzonego celu niemożliwym. Wzrost świadomości znaczenia informacji powoduje w Nas zmiany w sferze emocjonalnej, intelektualnej i społecznej umożliwiające właściwą diagnozę stanu faktycznego, kształtowanie postaw, prewencję indywidualną i eliminację istniejących zagrożeń.

Zapewnienie bezpieczeństwa dla siebie samego oraz osób nam najbliższych stanowi podstawową wartość bytu każdego człowieka a realizowane z zaangażowaniem prawnie dostępnych środków i metod przy wykorzystaniu szerokiego spektrum możliwości jakimi dysponuje detektyw Częstochowa Robert Lipke umożliwia gromadzenie dowodów, nie narażając na ewentualne zagrożenia.

Adresatem usług świadczonych przez detektywa Częstochowa Roberta Lipke są klienci indywidualni – osoby prywatne, którym zapewniamy pełną dyskrecję i anonimowość przy zachowaniu sumienności, rzetelności oraz pełnego zaangażowania w realizacji zleconych zadań, gwarantując jednocześnie skuteczność i wysoki poziom profesjonalizmu. Detektywi naszej firmy to byli oficerowie Centralnego Biura Śledczego i innych jednostek Policji, CBA i ABW, którzy kontynuując swoją pasję realizują zlecone zadania z wykorzystaniem doświadczenia nabytego w dotychczasowej służbie.

Usługi detektywistyczne to czynności, polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresie niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

  • w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych,
  • w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:
    1. wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,
    2. bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową,
  • sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,
  • poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
  • poszukiwanie mienia,
  • zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

Uwzględniając fakt, iż katalog wskazanych wyżej czynności zawartych w ustawie o usługach detektywistycznych nie ma charakteru zamkniętego, przedmiotem usług prywatnego detektywa realizowanych na podstawie zawartej umowy ze zleceniodawcą, w formie i w zakresie niezastrzeżonym dla organów i instytucji państwowych, mogą być wszelkie inne czynność polegające na uzyskiwaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach nie wymienione w katalogu.

Zleceniodawcą gromadzenia informacji może być przedsiębiorca lub inny podmiot, który nie posiada statusu przedsiębiorcy – osoba fizyczna, jak również instytucje i organy publiczne.

Potrzebujesz detektywa?

Czynności detektywistyczne podejmujemy na obszarze całego kraju i Europy. Współpracujemy z uznanymi w Polsce kancelariami adwokackimi a także detektywami w wielu państwach świata.