bezpieczenstwo-biznesu

Szybki kontakt

ARCANUS GROUP ROBERT LIPKE

e-mail: arcanus@agencja-arcanus.pl
tel. +48 793 100 505

Działamy nie tylko na terenie Częstochowy i województwa śląskiego.

Czynności detektywistyczne podejmujemy na obszarze całego kraju i Europy. Współpracujemy z uznanymi w Polsce kancelariami adwokackimi a także detektywami w wielu państwach świata.

Posiadana wiedza i doświadczenie są gwarancją starannego i rzetelnego świadczenia naszych usług.


Zadzwoń

Bezpieczeństwo biznesu

Bezpieczeństwo biznesu jest częścią zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem zawartym we wszystkich jego działaniach. Priorytetowym celem tworzonego sytemu bezpieczeństwa przez ekspertów Agencji Wywiadowczo – Detektywistycznej ARCANUS jest ochrona interesów przedsiębiorców zarówno w prawnych stosunkach gospodarczych z innymi partnerami biznesowymi jak i przed nieuczciwymi konkurentami wykorzystującymi dezinformację i szpiegostwo gospodarcze a także w relacjach z zatrudnionymi pracownikami w aspekcie ich bezpieczeństwa personalnego i zawodowego czy lojalności i uczciwości wobec zatrudniającego przedsiębiorcy bądź interesów korporacji.

Korzystając z usług świadczonych przez ekspertów ARCANUS GROUP, będących byłymi wieloletnimi i doświadczonymi funkcjonariuszami służb bezpieczeństwa publicznego i porządku prawnego specjalizującymi się głównie w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości ekonomicznej, kryminalnej i narkotykowej oraz korupcji, zyskacie Państwo aktualną, rzetelną i szeroką wiedzę zarządczą, która posłuży szacowaniu granic ryzyka wszelkich podejmowanych decyzji biznesowych i osobowo - kadrowych.

Usługi świadczone przez ARCANUS GROUP, obejmujące zasięgiem terytorialnym obszar całego kraju, wykorzystują wszechstronne metody pracy operacyjnej i śledczej wsparte analizą z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie narzędzi zapewniających kompleksowość bezpieczeństwa przedsiębiorcom między innymi w obszarach ochrony procesów technologicznych, informacji handlowych, patentów i znaków towarowych oraz innych własności intelektualnych a także przed szpiegostwem przemysłowym i naukowym jak i praktykowanym w krajach wysoko rozwiniętych procederem ukrytego bankructwa partnerów gospodarczych.