Szybki kontakt

AGENCJA WYWIADOWCZO-DETEKTYWISTYCZNA
"ARCANUS" ROBERT LIPKE
CZĘSTOCHOWA
e-mail: arcanus@agencja-arcanus.pl
tel. +48 / 793 - 100 - 505

bezpieczeństwo biznesu

Bezpieczeństwo biznesu jest częścią zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem zawartym we wszystkich jego działaniach. Priorytetowym celem tworzonego sytemu bezpieczeństwa przez ekspertów Agencji Wywiadowczo – Detektywistycznej ARCANUS jest ochrona interesów przedsiębiorców zarówno w prawnych stosunkach gospodarczych z innymi partnerami biznesowymi jak i przed nieuczciwymi konkurentami wykorzystującymi dezinformację i szpiegostwo gospodarcze – określając ich mianem otoczenia zewnętrznego firmy a także w relacjach z zatrudnionymi pracownikami w aspekcie ich bezpieczeństwa personalnego i zawodowego czy lojalności i uczciwości wobec zatrudniającego przedsiębiorcy bądź interesów korporacji. Czytaj więcej

klient indywidualny

Zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym każdego z Nas informacja jest towarem bezcennym choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Prawdziwa i szeroka informacja stanowi podstawowy atrybut życia współczesnego człowieka bez której funkcjonowanie w skomplikowanej rzeczywistości pełnej niejasnych relacji i powiązań oraz zawiłych procedur prawnych czyni w wielu sytuacjach osiagnięcie zamierzonego celu niemożliwym. Wzrost świadomości znaczenia informacji powoduje w Nas zmiany w sferze emocjonalnej, intelektualnej i społecznej umożliwiające właściwą diagnozę stanu faktycznego, kształtowanie postaw, prewencję indywidualną i eliminację istniejących zagrożeń. Czytaj więcej

Szybki kontakt

AGENCJA WYWIADOWCZO-DETEKTYWISTYCZNA
"ARCANUS" ROBERT LIPKE
ul. PUŁASKIEGO 25 lok. 308
42-217 CZĘSTOCHOWA
tel. +48 / 793 – 100 - 505
E-mail: arcanus@agencja-arcanus.pl