slajd

Szybki kontakt

ARCANUS GROUP ROBERT LIPKE

e-mail: arcanus@agencja-arcanus.pl
tel. +48 793 100 505

Działamy nie tylko na terenie Częstochowy i województwa śląskiego.

Czynności detektywistyczne podejmujemy na obszarze całego kraju i Europy. Współpracujemy z uznanymi w Polsce kancelariami adwokackimi a także detektywami w wielu państwach świata.

Posiadana wiedza i doświadczenie są gwarancją starannego i rzetelnego świadczenia naszych usług.


Zadzwoń

Cennik

Koszty usług oferowanych przez ARCANUS GROUP zarówno w zakresie wywiadu gospodarczego czy usług detektywistycznych jak i ochrony osób i mienia czy realizacji zabezpieczenia technicznego obiektów są w każdym przypadku ustalane indywidualnie i zależą między innymi od charakteru i zakresu usługi, miejsca bądź obszaru realizacji, poziomu złożoności przedsięwzięcia, potrzeby zaangażowania określonej ilości detektywów bądź agentów czy użycia sprzętu o określonym zaawansowaniu technologicznym w poczuciu uzyskania efektu satysfakcjonującego zleceniodawcę.

Wstępne niezobowiązujące spotkania z klientami odbywamy w biurze Agencji a w wyjątkowych sytuacjach i okolicznościach bądź na wyraźną prośbę realizujemy je w miejscach wskazanych przez Państwa.

Każdorazowo zakres zlecenia podlega, we wstępnej fazie, szczegółowemu omówieniu ze wskazaniem proponowanych rozwiązań przedkładanych do akceptacji klientowi.

Zawsze wychodzimy z założenia że dobrze sformułowany problem to problem w połowie rozwiązany.

Na wszystkich etapach zleceniodawca jest wyczerpująco informowany o podjętych ustaleniach i od jego woli zależy jakie przedsięwzięcia będą kolejno podejmowane. Z efektów każdej zrealizowanej usługi wywiadowczej bądź detektywistycznej sporządzone jest sprawozdanie mające wartość dowodową.

W cenę usługi wliczone są wszystkie koszty poniesione na jej realizację a zawarta w formie pisemnej umowa jest dla Państwa gwarancją wykonania przez Agencję ARCANUS zlecenia za wynegocjowaną wcześniej kwotę.

Satysfakcja naszego klienta jest dla nas najcenniejsza.